Nabídka služeb

Psychoterapie

je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.

Historicky je psychoterapie (léčba slovem) jednou ze tří základních léčebných metod. Dalšími jsou chirurgie (léčba nožem) a farmakoterapie (léčba bylinou). Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince. (In Wikipedie).

Individuální psychoterapie pro děti a dospívající

Sezení probíhají dle dohody s dítětem a jeho rodiči v různých podobách, společně, individuálně, každé 3. sezení společné. Psychoterapie dítěti může pomoci najít větší sebepodporu, zvýšit adaptabilitu tak, aby zvládlo náročné životní změny jak v rodině, tak ve školním prostředí.

Individuální psychoterapie pro dospělé

Individuální sezení s dospělými probíhají většinou 1x za týden, 14 dní. Psychoterapie vede člověka k uvědomění si sebe, co potřebuje, co je schopen dát druhým, sobě. Psychoterapie pomáhá k nárůstu adaptability člověka, k přijetí toho, co je.

Rodinná psychoterapie

Psychoterapeutická sezení za přítomnosti celé rodiny jsou vzácná setkání, kdy zažíváme momenty souznění, vymezování se, vzájemné podpory.

Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště

Psychodiagnostika

- schopností (intelektových, paměťových funkcí), poruch nálady, osobnosti

Vyšetření pomáhá zachytit vývoj duševního stavu, odhalit rizika budoucího zhoršování zdravotního stavu. Psychologické vyšetření se zaměřuje na výkonové funkce (paměť, pozornost, řeč, intelekt…), emotivitu, myšlení a vnímání, vlastnosti osobnosti. A v neposlední řadě zdroje, které pomáhají pacientovi obtíže zvládat.

Součástí vyšetření je rozbor výsledků s klientem se zaměřením na povahu jeho problémů.

Předoperační psychologické vyšetření

Bariatrické a jiné.

Psychodiagnostika psychomotorického vývoje pro děti od 1 roku.

Vývojová diagnostika zjišťuje celkovou úroveň vývoje dítěte, stupně vývoje jeho jednotlivých psychických funkcí, schopností, a obraz osobnostních charakteristik s ohledem na příslušnou vývojovou fázi, ve které se jedinec nachází.

Adresa

Mgr. Terezie Štokrová
Zdravotní středisko
Za Mlýnem 1857
686 03 Staré Město