Nabídka služeb

Psychoterapie

je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.

Historicky je psychoterapie (léčba slovem) jednou ze tří základních léčebných metod. Dalšími jsou chirurgie (léčba nožem) a farmakoterapie (léčba bylinou). Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince. (In Wikipedie).

Psychoterapie adolescentů

Sezení probíhají dle dohody s dítětem a jeho rodiči v různých podobách, společně, individuálně, každé 3. sezení společné. Psychoterapie dítěti může pomoci najít větší sebepodporu, zvýšit adaptabilitu tak, aby zvládlo náročné životní změny jak v rodině, tak ve školním prostředí.

Individuální psychoterapie pro dospělé

Individuální sezení s dospělými probíhají většinou 1x za týden, 14 dní. Psychoterapie vede člověka k uvědomění si sebe, co potřebuje, co je schopen dát druhým, sobě. Psychoterapie pomáhá k nárůstu adaptability člověka, k přijetí toho, co je.

Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Uherské Hradiště

Psychodiagnostika

- schopností (intelektových, paměťových funkcí), poruch nálady, osobnosti

Vyšetření pomáhá zachytit vývoj duševního stavu, odhalit možné zhoršení zdraví a schopností klienta. Psychologické vyšetření se zaměřuje na výkonové funkce (paměť, pozornost, řeč, intelekt…), emotivitu, myšlení a vnímání, vlastnosti osobnosti. A v neposlední řadě zdroje, které pomáhají pacientovi obtíže zvládat.

Součástí vyšetření je rozbor výsledků s klientem se zaměřením na povahu jeho problémů.

Předoperační psychologické vyšetření

Bariatrické a jiné.

Psychodiagnostika psychomotorického vývoje pro děti od 1 roku.

Vývojová diagnostika zjišťuje celkovou úroveň vývoje dítěte, stupně vývoje jeho jednotlivých psychických funkcí, schopností, a obraz osobnostních charakteristik s ohledem na příslušnou vývojovou fázi, ve které se jedinec nachází.

Adresa

Mgr. Terezie Štokrová
Zdravotní středisko
Za Mlýnem 1857
686 03 Staré Město