Mgr. Terezie Štokrová

Pracuji jako klinický psycholog, psychoterapeut. Svou profesní dráhu jsem začala jako psycholog Dětského centra ve Zlíně, kde jsem pracovala s dětmi batolecího a předškolního věku, poté jsem pracovala s adolescenty na oddělení závislosti, pokračovala jsem spoluprací s dospělými v psychiatrické léčebně. Již více něž 10 let pracuji v ambulantní sféře.

Každá pracovní příležitost, každé setkání s druhým člověkem mě přesvědčuje o velké bohatosti světa a různosti cest. Při své práci neradím, doprovázím, dopomáhám nalézt potřeby, vnitřní zdroje člověka. Pomáhám posílit jeho uvědomění si sebe. V terapii společně s klientem hledáme, jak se sebou zachází, pro co se rozhoduje, co míjí.

Osobně
Bydlím na pomezí Valašska a Slovácka, kde jsem našla své první zaměstnání, celoživotní přátele, radost. Vnímám, jak je zde krajina a lidé propojena, jak jsou lidé zde hrdí na své tradice.
Jsem rozvedená, žiji s partnerem. Ve volném čase jezdím na kole, plavu, čtu si, pracuji na zahradě (jsme hrdí chovatelé slepic, psa a kocoura). Ráda se setkávám s lidmi, i si užívám samoty.

Specializace
Klinická psychologie, gestalt psychoterapie, klinická psychodiagnostika, vývojová diagnostika

Životopis

Vzdělání:

Průběžně se vzdělávám v psychoterapii, podstupuji pravidelná supervizní sezení

2022 - dosud Supervize v psychoterapii pod vedním MUDR.Juraje Rektora
2021 - dosud Vzdělávání se v psychodiagnostice a terapeutickém vedení dětí, dospívajícíh a dospělých
2019 Postgraduální psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii pro děti
2018, 2013, 2012 Mezinárodní výcvik v Gestalt terapii Gatla, stupeň Clinical practicum
2017 Kurz Úvod do praktické neuropsychologie
2016 Certifikovaný kurz v systemické psychoterapii ukončený zkouškou, psychoterapeut
2016 Zkouška z gestaltterapie výcviku Dialog, gestalt psychoterapeut
2015 Kurz OPD diagnostiky
2010 - 2014 Psychoterapeutický výcvik v Gestaltpsychoterapii Dialog
2005 - 2006 Diagnostika Rorschachovou metodou, PhDr.A.Polák a PhDr.I Obuch
1998 - 2002 Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii Brno
2000 Ukončeno specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, klinický psycholog
1992 - 1997 FF MU Brno obor psychologie

Zaměstnání:

1.10.2019 - dosud Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé, Staré Město
2013 - 2019 Ambulance klinické psychologie, Psychocentrum Zlín
2010 - 2013 Ambulance klinické psychologie Jihlava
2008 - 2010 Vzdělávání dospělých
1999 - 2008 Psychiatrická léčebna Jihlava
1997 - 1999 Dětské centrum Zlín

Jiné:

Spolupracuji s organizacemi v neziskovém sektoru: Středisko rané péče Zlín (speciálně pedagogická podpora rodin s dětmi s poruchami vývoje od narození do 7 let), spolupracuji s Neonatologickým oddělením v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (podpora rodičů předčasně nebo komplikovaně narozených dětí).

Adresa

Mgr. Terezie Štokrová
Zdravotní středisko
Za Mlýnem 1857
686 03 Staré Město